TR | EN
SWOT Analizi

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SWOT ANALİZİ

EĞİTİM ÖĞRETİM

Güçlü Yönler

 • 1994 yılına dayanan güçlü geçmişimiz
 • Genel Jeoloji, Mineraloji ve Petrografi, Maden Yatakları ve Jeokimya, Uygulamalı Jeoloji olmak üzere dört anabilim dalına sahip olması.
 • Sahip olduğu dört anabilim dalında tecrübeli ve güçlü bir öğretim üyesi kadrosunun olması
 • Lisans ve lisansüstü seviyelerde etkili akademik programlara sahip olmak
 • Teorik derslerimizin uygulamaya geçirilmesi, laboratuvar binamızdaki laboratuvar sınıflarımızda uygulamalı derslerin yürütülebilmesi imkânı
 • Jeofizik, maden mühendisliği gibi alanlar ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla disiplinler arası çalışmaların yürütülmesi
 • Öğrencilerimizin Erasmus öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanması
 • Öğrencilerimizin laboratuvar ve/veya arazi çalışmalarına katılarak bölümümüz öğretim elemanları gözetiminde çalışmalara katılması, staj yapabilmeleri
 • Uzaktan eğitim süresince CANVAS, Zoom gibi sistemlerin tüm öğretim elemanları tarafından etkin bir şekilde kullanılması
 • Mezun öğrencilerimiz ile iletişimin gelişmiş olması, mezun öğrencilerimizin düzenli olarak takip edilerek mezun listemizin güncellenmesi

 

Geliştirmeye Açık Yönler

 • Mühendislik alanında diğer bölümlere kıyasla az tercih edilen bir bölüm olması
 • Sosyal medya aracılığı ile bölüm tanıtım sürecinin etkili bir hale getirilmesi ve bu sayede bölümümüzü tercih eden öğrenci sayısının arttırılması
 • Seçmeli derslerin çeşitliliğinin arttırılması
 • Mezun öğrencilerimiz ve dış paydaşlar ile ölçme-değerlendirme süreçlerinin başlatılması ve sürdürülmesi
 • Bölümümüz engelli öğrenci gruplarına sağladığı imkânları arttırma, iyileştirme

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Güçlü Yönler

 • Az sayıdaki öğretim elemanına rağmen ulusal ve uluslararası projelerin sayısı
 • Az sayıdaki öğretim elemanına rağmen SCI kapsamındaki dergilerdeki yayınlar açısından diğer mühendislik bölümlerine kıyasla önde oluş
 • Farklı bilim dalları ile disiplinler arası çalışmalar, projeler gerçekleştirilmesi
 • Yüksek lisans ve doktora kontenjanlarının yeterli olması

Geliştirilmeye Açık Yönler

 • Kurum ve kuruluşlar ile kurulacak işbirlikler kapsamında projeler yapılması ve bu projeler kapsamında lisans ve lisansüstü öğrencilere burs imkânı verilmesi

 

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

Güçlü Yönler

 • Bölümümüzde staj, ölçme değerlendirme, eğitim-öğretim ve kalite komisyonu komisyonlarının bulunması

Geliştirilmeye Açık Yönler

 • Dış paydaşlarla belirli aralıklarla toplantılar yapılarak görüş paylaşılması

 

YÖNETİM

Güçlü Yönler

 • Bölümümüz öğretim elemanları ve personelimizin tüm öğrencilerimizle iletişiminin güçlü olması
 • Bölüm web sayfasının etkin olarak kullanılması
 • Mezunlarımız ve lisans öğrencilerimizin buluşabileceği sosyal etkinliklerin planlanması
 • Jeoloji Mühendisleri Odası ile etkili iletişimin sürdürülmesi, çeşitli toplantılar ve seminerler düzenlenmesi

 

Geliştirilmeye Açık Yönler

 • Danışmanların ve öğrencilerimizin belli aralıklarla bir araya gelerek değerlendirilme yapılması
 • Paydaşlarla belirli aralıklarla ile görüşülerek görüş paylaşılması