TR | EN
Yemek Bursu
26.09.2023

Rektörlüğümüzce; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerimize 01 Kasım 2023-14 Haziran 2024 tarihleri arasında ücretsiz bir öğün yemek yardımı yapılacaktır.

Yemek yardımı almak isteyen öğrencilerin aşağıda verilen başvuru formlarını doldurarak  11 Ekim 2023 tarihine kadar bölüm sekreterliğine başvurması gerekmektedir.

 

Yemek Bursundan Doğrudan Faydalanabilecek Öğrenciler

a- Sağlık Raporuyla belgelendirmek şartıyla % 40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler;

b- Anne, baba ve kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,

c- Yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler,

d- Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler,

Önemli Not (Yemek bursundan doğrudan faydalanabilme şartlarını taşıyan öğrencilerimizin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.)

 Yemek Bursu Alamayacak Öğrenciler

a- Yemek bursuna başvurmak istediği tarihte okula giriş tarihi itibariyle, bir öğretim yılı kaybı bulunan öğrenciler,

b- Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücretle çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,

c- Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerine,

d- Yabancı Uyruklu ve TÖMER’li öğrencilere,

e- Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilere yemek bursu verilmez.